unijne-aktualności - elfik

78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 51
-------------------------------------------------------------
Dyrektor: Sabina Dąbrowska,  tel. 607 919 893
Wicedyrektor: Maciej Dąbrowski,  tel. 607 389 734
Przejdź do treści
Harmonogram realizacji wsparcia:

W okresie 06-08.2017 r. w ramach projektu prowadzone będą prace i dokonywane zakupy związane z:
1) stworzeniem i przyszłym funkcjonowaniem 10 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolu „Elfik;
2) dostosowaniem istniejących miejsc wychowania przedszkolnego i adaptacją infrastruktury przedszkola „Elfik” do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami.
Wyżej wymienione działania prowadzone będą w siedzibie Przedszkola Niepublicznego "ELFIK" (ul. Wojska Polskiego 51, 78-600 Wałcz).

W okresie 09.2017-08.2018 r. nastąpi:
1) uruchomienie i bieżące funkcjonowanie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolu „Elfik”;
2) przygotowanie programów i realizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci z przedszkola „Elfik” w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów w oparciu o przeprowadzoną diagnozę;
3) realizacja studiów podyplomowych i kursów doskonalących (wzmocnienie umiejętności i kompetencji kadr przedszkola Elfik).
Działania wymienione w pkt. 1 i 2  prowadzone będą w siedzibie Przedszkola Niepublicznego "ELFIK" (ul. Wojska Polskiego 51, 78-600 Wałcz). Szczegółowy harmonogram realizacji zajęć dodatkowych będzie na bieżąco przygotowywany i publikowany od 09.2017 r. Realizacja studiów podyplomowych i kursów doskonalących dla kadry OWP będzie miała miejsce w siedzibach podmiotów wybranych we 09.2017 r. do świadczenia
ww. usług.   

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ww. zlecenia, do 21.10.2017 r. wpłynęły następujące oferty cenowe:

Część 1.
13.10.2017 r., Marta Skrzypczak-Wojtanek, ul. Chełmińska 31/9, 78-600 Wałcz, 80,00 zł brutto

Część 2.
13.10.2017 r., Agnieszka Kubryń-Pierzak, ul. Jaskółcza 20, 78-650 Mirosławiec, 80,00 zł brutto

Część 3.
13.10.2017 r., Aleksandra Sikorska, ul. Wojska Polskiego 52A/28, 78-600 Wałcz, 80,00 zł brutto

Część 4.
17.10.2017 r., Maciej Łukaszewicz, ul. Orla 36, 78-600 Wałcz, 80,00 zł brutto

Część 5.
13.10.2017 r., Jolanta Parandyk, os. Dolne Miasto 15/44, 78-600 Wałcz, 80,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: Kryterium wyboru była cena (100%)

Punkty uzyskane przez poszczególnych Oferentów:
1. Marta Skrzypczak-Wojtanek – 100 pkt.
2. Agnieszka Kubryń-Pierzak – 100 pkt.
3. Aleksandra Sikorska – 100 pkt.
4. Maciej Łukaszewicz – 100 pkt.
5. Jolanta Parandyk – 100 pkt.

Dokonano wyboru następujących wykonawców, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową:
1. Marta Skrzypczak-Wojtanek
2. Agnieszka Kubryń-Pierzak
3. Aleksandra Sikorska
4. Maciej Łukaszewicz
5. Jolanta Parandyk

W wyborze oferty uczestniczyli:
1. Maciej Dąbrowski - Dyrektor Przedszkola Niepublicznego "Elfik"
2. Bernard Wróblewski – Kierownik Projektu

Dyrektor: Sabina Dąbrowska
tel. 607 919 893
Wicedyrektor: Maciej Dąbrowski
tel. 607 389 734
DUŻY ELFIK dół: tel. 690 946 237
DUŻY ELFIK góra: tel. 506 542 534
MAŁY ELFIK: tel. 536 305 100
Administratorem Państwa Danych jest Przedszkole Niepubliczne Elfik NIP 7651566947 z siedzibą w Wałczu pod adresem ul. Wojska Polskiego 51, 78-600 Wałcz. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia odpowiedzi na zapytanie. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla umożliwienia kontaktu z klientem. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia. W tym celu wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres Przedszkole Niepubliczne Elfik ul.Wojska Polskiego 51, 78-600 Wałcz z dopiskiem „Dane osobowe"

Wróć do spisu treści